Een opgeleide specialist is van belang

Tijdens de eerste subsidieperiode hoogbegaafdheid (HB) hebben we vanuit Berséba een scholingsaanbod gefaciliteerd bij Novilo. Veel scholen hebben daar gebruik van gemaakt en hebben een opgeleide HB-specialist in huis. Dat is mooi, maar daarmee zijn we er nog niet. In onze subsidieaanvraag hebben we namelijk het doel geformuleerd dat er per school minstens één opgeleide HB-specialist is. Dit is van belang om het onderwijs en de begeleiding van HB-leerlingen op de school goed vorm te geven. Het kan zijn dat een specialist de overstap heeft gemaakt naar een andere school, waardoor deze kennis en expertise niet langer op school aanwezig is. Vandaar dat we in het komende cursusjaar weer een of meer opleidingsgroepen willen starten.

Twee opleidingsmogelijkheden

We zijn met Driestar educatief in gesprek om de opleiding daar te faciliteren. Leerkrachten kunnen de Post HBO opleiding tot Specialist Hoogbegaafdheid en Differentiatie te volgen. Deze duurt een jaar, omvat 7 opleidingsdagen en een dagdeel eindpresentaties inclusief de diplomering. Wie deze opleiding met goed gevolg afrondt, ontvangt een diploma.

Voor IB-ers, teamleiders en OA-ers is het daarnaast mogelijk om een ‘light’ versie van deze opleiding te volgen: de basisopleiding tot talentcoach HB. Deze bestaat uit 5 bijeenkomsten met de bijbehorende opdrachten, maar heeft geen wettelijk toetskader en eindopdracht. Wie deze opleiding succesvol afrondt, ontvangt een certificaat vanuit Driestar Educatief.

Maak gebruik van de subsidiemogelijkheid

Vanuit de subsidiegelden vergoedt Berséba de helft van de studiekosten. De andere helft is voor rekening van de eigen school. We zijn van plan de opleidingen in januari 2025 te starten.
Heeft je school op dit moment geen opgeleide HB-specialist of wil je meer mensen op laten leiden, dan ontvangen we graag bericht wie van de school de Post HBO opleiding gaat volgen. Zijn er collega’s die de ‘light’ variant willen volgen, dan vragen we dit kenbaar te maken. We ontvangen graag uiterlijk 8 mei 2024 bericht via randstad@berseba.nl.