In het najaar van 2020 is passend onderwijs geëvalueerd. Een kernthema bij deze evaluatie was de kwaliteit van de samenwerking tussen onderwijs en Jeugdhulp. Voor het onderwijs zijn de scholen met de samenwerkingsverbanden verantwoordelijk. Voor Jeugdhulp is de gemeente verantwoordelijk. Veel scholen werken al op een goede manier samen met de gemeente. Dit is echter niet overal het geval. Daarom stelt de overheid subsidie beschikbaar om deze samenwerking te realiseren en verder te ontwikkelen. Dit is de subsidieregeling Brugfunctionaris.

Een brugfunctionaris is iemand die verbinding legt tussen het gezin thuis, het kind op school – en waar nodig – met professionals en organisaties in de wijk. Deze persoon is laagdrempelig bereikbaar voor het gezin. De subsidieregeling Brugfunctionarisheeft als doel dat scholen deze persoon kunnen inschakelen, zodat het gezin vroegtijdig hulp krijgt bij vragen en zorgen die niet direct met onderwijs te maken hebben. Hierdoor kunnen de medewerkers van het schoolteam zich op hun kerntaak richten en kunnen leerlingen beter tot ontwikkeling en tot leren komen. Alle scholen kunnen deze subsidie aanvragen. Wij adviseren de scholen om kennis te nemen van deze regeling.

Lukt het tot nu toe niet om de verbinding met de gemeente, met Jeugdhulp in je ondersteuningsteam te maken? Overweeg dan gebruik te maken van deze subsidie en neem hierover contact op met de gemeente.
Is de verbinding met Jeugdhulp er wel, maar zie je ruimte voor een verbeterslag? Kijk dan samen met de gemeente of je hiervoor gebruik kunt maken van deze regeling. Onze regiomanagers  denken graag mee over de mogelijkheden.

De subsidie heeft een tijdelijk karakter. De subsidieaanvraag loopt via www.dus-i.nl. De subsidie kan aangevraagd worden tussen 8 januari  en 16 februari 2024 via de link op de pagina van de subsidieregeling.