Het is mogelijk voor de scholen van Midden om een subsidie aan te vragen, zie ons nieuwsbericht hierover. Er zijn 3 vormen:

  • Projecten dekkend netwerk in samenwerking met onze S(B)O-voorzieningen in de regio
  • Professionaliseren om:
    • Het gesprek met gemeenten over de inzet van zorgarrangementen in de school te kunnen voeren. Hier kunnen zoals al eerder gemeld Evelien Verwijs of Edwin Bos voor gevraagd worden.
    • De interne begeleider èn het ondersteuningsteam van de school deskundig, doelgericht en planmatig te laten opereren in relatie tot passend onderwijs, bijv. m.b.t. tot het arrangeren.
    • Het pedagogisch handelen van schoolteams te versterken.
  • Vernieuwend onderwijs. Er is een stimuleringsbijdrage mogelijk voor experimenten.

De regiomanager ziet graag initiatieven of voorstellen rondom deze 3 vormen tegemoet. Tip: eventueel in samenwerking met het eigen leerteam. Neem gerust contact op met Gert van Roekel. Overigens is er al een en ander betaald het achterliggende jaar. Geen enkele school heeft een factuur ontvangen voor deelname aan de in onze regio georganiseerde scholingsactiviteiten.