In december 2022 hebben we OA-netwerkbijeenkomsten gehad. Stijnie Sturm, docent van het Hoornbeeck college, heeft een interactieve lezing gegeven over leesbeleving. Samen hebben we nagedacht over succesfactoren voor leesbevordering. De PowerPointpresentatie geeft voldoende inspiratie om hiermee aan de slag te gaan.