“Met je dochtertje ga je een ijsje kopen, want het is vakantie. Gedachteloos vraag je haar welke smaak ze wil en ze vertelt dat ze graag een bolletje aardbeien- en citroenijs lust.

Achter jullie staat een vader met zijn zoon in de rij. De man vraagt aan zijn zoontje welke smaak hij graag wil en de jongen antwoordt enthousiast ‘La’. De vader begrijpt het niet en herhaalt zijn vraag. Het kind antwoordt weer met ‘La!’. Als de vader nog een keer vraagt wat hij bedoelt, kijkt de jongen weg en zegt niets meer. Dan noemt zijn vader verschillende smaken op en bij chocola knikt het jongetje enthousiast en zie je de opluchting in zijn ogen.

Op het terras raak je in gesprek met de vader. Hij vertelt dat zijn zoontje een taalontwikkelingsstoornis (TOS) heeft en dat de deskundigen gaan kijken welke ondersteuning hij kan krijgen.”

Op 14 september 2023 spraken medewerkers van voorschoolse voorzieningen en IB-ers van de onderbouw over: het signaleren van niet vanzelfsprekende taalontwikkeling, stappen zetten om ouders te helpen de problematiek goed in kaart te brengen, en het verzorgen van de overdracht naar de basisschool. Ze doen dit naar aanleiding van de presentatie ‘TOS of slechthorend – herken je de rode vlaggen’ van twee logopedisten van Auris, die ook reflecteren op vragen. Zo werken we aan een goede doorgaande lijn van de voorschoolse voorziening naar het onderwijs. Meer weten over taalontwikkeling? Kijk op www.auris.nl.