Kindkans 2.0

Met ingang van 4 december 2023 gebruikt Berséba de nieuwe Cloud omgeving van Kindkans 2.0. U bent hierover per mail al op de hoogte gesteld. Meer informatie over de nieuwe lay-out en wijzigingen die zijn doorgevoerd, kunt u vinden in deze brochure.

Twee Factor Authenticatie

Met ingang van 1 januari 2024 is Twee Factor Authenticatie (2FA) nodig om in te loggen in Kindkans. Dit is al gemeld in de vorige nieuwsbrief. Neem goed kennis van het betreffende nieuwsbericht. Aanvullend is de volgende informatie belangrijk.

  1. Tot op heden maakt een deel van de scholen gebruik van een algemeen ib-account om in te loggen in Kindkans. Vanuit het oogpunt van digitale veiligheid mag dit niet meer. Vanaf het moment dat 2FA vereist is, kan het ook niet meer. Daarom hebben de secretaresses van de regio’s waar nodig scholen benaderd, om de persoonlijke schoolmailadressen van de intern begeleiders op te vragen. Voor elke intern begeleider wordt een persoonlijk Kindkansaccount aangemaakt, waarmee zij vanaf 1 januari 2024 kunnen inloggen.
  2. Punt 1 geldt ook voor directeuren. Als een directeur een account heeft om in te loggen in Kindkans, dan mag dit ook geen algemeen account meer zijn. Geef je persoonlijk mailaccount aan de secretaresse van de regio door, zodat je toegang houdt tot Kindkans.
  3. Kort voor 1 januari 2024 zal 2FA geactiveerd worden. Deze handleiding geeft duidelijke informatie over 2FA. Als er toch nog vragen zijn, dan zijn de secretaresses van de regio’s vanaf week 2 weer bereikbaar. Vragen over 2FA kunnen niet aan de helpdesk van Kindkans gesteld worden.