Dit jaar zal tijdens de Algemene Ledenvergadering van DV 18 juni een statutenwijziging aan de orde komen. Om hierover een besluit te nemen is het noodzakelijk dat 2/3 van de leden aanwezig is en ook akkoord gaat met de statutenwijziging. Als dit quorum niet gehaald wordt, dan zal een 2e ALV nodig zijn. Tijdens deze 2e ALV is de statutenwijziging het enige agendapunt. Besluitvorming kan dan plaatsvinden met de op dat moment aanwezige leden, waarvan 2/3 akkoord moet gaan met de statutenwijziging.

Deze 2e ALV zal dan dus DV dinsdagavond 2 juli gehouden worden.