Daniël heeft informatie gegeven over het doelgroepenmodel en hoe dit model in het nieuwe OP is verwerkt. Hij heeft het implementatieplan doorgenomen en in ParnasSys laten zien wat je in beheer moet aanpassen om het nieuwe OP te gebruiken. Over verschillende onderdelen moet het MT van de school besluiten nemen, zoals de manier waarop het team bij het proces betrokken wordt en wie waarvoor verantwoordelijk is met betrekking tot het OP. Deze schoolafspraken verwerkt de IB-er in het beheer van ParnasSys en bespreekt deze met het team.

Voor bijeenkomst 2, op 5 of 10 oktober, is een huiswerkopdracht gegeven. De deelnemers moeten persoonlijke- en schooldoelen stellen. Ze gaan het implementatieplan met het MT bespreken en informeren hun teamleden over het schrijven van belemmerende- en stimulerende factoren, ondersteuningsbehoeften en een sterk integratief beeld. De IB-ers moeten voorbereidende acties uitvoeren en gebruiken de handleiding om de juiste instellingen in het beheer van ParnasSys te doen. Tot slot vullen ze voor een leerling het verantwoordingsdeel in een nieuw OP.