Sinds dit schooljaar werken we samen aan de doelen die we in ons gezamenlijke ondersteuningsplan (OSP) hebben vastgelegd. Dit plan is en blijft een belangrijk document voor ons allemaal.

Kent jouw team de 3 programmalijnen ‘Expertise, Maatwerk en Samenwerken’ uit het OSP? Breng ze ervan op de hoogte door het ondersteuningsplan met hen te delen! Om je hierbij te helpen, ontvang je voor de kerstvakantie een gedrukte versie van dit plan met een bijbehorende poster. De poster is een samenvatting van het ondersteuningsplan. Hang deze poster op je in je teamkamer en voer er met elkaar het gesprek over. Zo houden we het document met elkaar levend en zetten we steeds een stapje naar herbergzaam en inclusiever onderwijs.