In een webinar op 15 mei informeerden we de scholen over de stand van zaken en gaven we informatie over twee onderwerpen.

Verzuim en thuiszitten

De toelichting over de verschillende categorieën is gegeven aan de hand van een stroomschema. In het schema komen de categorieën één voor één aan de orde en bij elke categorie staan aandachtspunten. Tijdens het webinar zijn de vooraf ingediende vragen aan de orde gesteld. Helaas is de opname van het webinar mislukt. De presentatie is wel beschikbaar.

Uitvraag vanaf juni 2024 via Kindkans

Tot op heden ontvingen de scholen half maart, juni, september en december een mail om verzuim en thuiszitten in een Excel-document door te geven. Half juni doen we de volgende uitvraag. We gebruiken dan voor de eerste keer Kindkans. Tijdens het webinar is de handleiding gepresenteerd. Deze staat op de website.

Het gebruik van Kindkans vermindert bureaucratie. Het biedt de scholen de gelegenheid om een verzuimer onmiddellijk te melden en op elk gewenst moment kan de school desituatie actualiseren. In de vier genoemde maanden zullen de scholen een mail blijven ontvangen om via Kindkans een check te doen op de actuele situatie van de verzuinmer(s).

Verzuim en inspectie

Van alle verzuimers geeft het samenwerkingsverband de categorie thuiszitters door. Dit doen we aan de hand van initialen van leerlingen en niet door bij de inspectie de volledige naam te melden.