Zorgplicht en het toelatingsbeleid staan volop in de belangstelling. Op het gebied van wetgeving is veel in beweging. Bij directeuren leven veel vragen zoals: Wanneer gaat zorgplicht in? Wat zijn precies de verplichtingen van de school? Kun je een aangemelde leerling afwijzen? En zo ja, wat mag dan wel en wat niet? Welke redenen zijn rechtsgeldig en welke stappen moet je doorlopen? Hoeveel onderzoek moet je doen naar de ondersteuningsbehoefte? Wanneer is sprake van aanmelding? Ook met een telefoongesprek, of pas met een ingevuld formulier? Zijn er verschillen tussen scholen met een open- en een gesloten toelatingsbeleid? Hoe kom je indien nodig uit bij een TLV-aanvraag voor s(b)o? Wat betekent de aandacht van OCW voor transparantie en gelijke kansen bij de toelating?

Jaco van den Brink is advocaat bij BVD advocaten en gespecialiseerd in onderwijsrecht. Hij is als zodanig ook betrokken bij de VBSO en heeft op 7 september jl. voor directeuren een inleiding verzorgd over zorgplicht en toelating. De inhoud heeft hij verwerkt in een brochure.