De Algemene Ledenvergadering (ALV) van Berséba zal dit jaar gehouden worden DV dinsdag 18 juni 2024.

De ALV wordt jaarlijks gehouden op de 3e maandag van de maand juni, maar dit jaar is de vergadering verzet naar de 3e dinsdag van juni. Wij hebben u hierover geïnformeerd via het nieuwsbericht van 30 januari jl.

De vergaderstukken zullen eind mei beschikbaar gesteld worden op de website.

Dit jaar zal ook een statutenwijziging aan de orde komen. Om hierover een besluit te nemen is het noodzakelijk dat 2/3 van de leden aanwezig is en ook akkoord gaat met de statutenwijziging. Als dit quorum niet gehaald wordt, dan zal een 2e ALV gehouden worden op DV dinsdag 2 juli. Tijdens deze 2e ALV is de statutenwijziging het enige agendapunt. Besluitvorming kan dan plaatsvinden met de op dat moment aanwezige leden, waarvan 2/3 akkoord moet gaan met de statutenwijziging.